Αρχική

Αγώνες

Κέντρο Εγγραφών

Πληροφορίες/Άρθρα

Αποτελέσματα


Ποιοι είμαστε

Επικοινωνήστε μαζί μας

Aποποίηση ευθύνης

Φωτογραφικό υλικό

Οικοσελίδα

Home

Ο κάθε συμμετέχοντας στο Running Under The Moon ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ με την αποδοχή αυτής της γενικής συμφωνίας απαλλαγής ευθύνης του

διοργανωτή.

Κατανοώ ότι ο αθλητισμός είναι μια δυνητικά επικίνδυνη δραστηριότητα. Γνωρίζω ότι δεν

θα πρέπει να αρχίσω να τρέχω ή και να τρέξω στον αγώνα, εκτός και αν είμαι σε ιατρικά

ικανή δυνατότητα και κατάλληλα προπονημένος. Συμφωνώ να συμμορφωθώ με

οποιαδήποτε απόφαση της οργανωτικής επιτροπής και των κριτών του αγώνα σε σχέση με

την ικανότητα μου να ολοκληρώσω με ασφάλεια το Running Under The Moon.

Αντιλαμβάνομαι ότι κάθε κίνδυνος που σχετίζεται με τον αγώνα ή/και το τρέξιμο,

συμπεριλαμβανομένων, αλλά και χωρίς περιορισμό, πτώσεων, επαφής με άλλους

συμμετέχοντες, επιδράσεις του οδοστρώματος και της κυκλοφορίας στην διαδρομή και όχι

μόνον,είναι γνωστοί ως πιθανοί και αξιολογημένοι κίνδυνοι σε μένα για τη συγκεκριμένη

δράση καθώς επίσης και οι προγενέστερες ή/και μεταγενέστερες δραστηριότητες του

αγώνα. Έχοντας διαβάσει αυτή την δήλωση απαλλαγή υποχρέωσης και γνωρίζοντας τα

γεγονότα αυτά, εγώ για τον εαυτό μου, τους κληρονόμους μου, τους νόμιμους

αντιπροσώπους μου, τους διαδόχους μου, τους πληρεξουσίους μου και καθένα που

δικαιούται να ενεργεί για λογαριασμό μου, απαλλάσσω ή/και αποδεσμεύω ή/και

παραιτούμαι από οποιαδήποτε αξίωση ή/και δικαίωμα έγερσης οποιασδήποτε αγωγής

κατά παραιτηθεί, να αποδεσμεύσει και να μην μηνύσει το Running Under The Moon για

την οποιαδήποτε ενδεχόμενη βλάβη ή/και απώλεια ή/και τραυματισμό ή/και θάνατο

προκύψει λόγω της συμμετοχής μου κατά τη διάρκεια ή/και μετά τον αγώνα. Η παρούσα

απαλλαγή ή/και αποδέσμευση ή/και παραίτηση των δικαιωμάτων μου αυτή, επεκτείνεται

ή/και αφορά τους διοργανωτές του Running Under The Moon, τους συνεργάτες, τους

χορηγούς, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες, τους

εκπροσώπους ,τους διαδόχους (από κοινού ή τα συγγενικά μέρη) και καλύπτει

οποιεσδήποτε αξιώσεις, υποχρεώσεις, απαιτήσεις και αιτίες της δράσης οποιουδήποτε

είδους ή φύσης που προέρχεται, άμεσα ή έμμεσα, λόγω της εθελοντικής συμμετοχής μου

σε αυτόν τον αγώνα Running Under The Moon, ακόμη και αν προκύψει οποιαδήποτε

ευθύνη από την αμέλεια ή απροσεξία εκ μέρους των συμβαλλομένων μερών η των

διοργανωτών.

Παραχωρώ στο Running Under The Moon και τους χορηγούς και δικαιοπάροχους το

αποκλειστικό δικαίωμα της ελεύθερης χρήσης του ονόματός μου, της φωνής μου ή / και

της εικόνας μου σε κάθε μετάδοση, τηλεοπτική εκπομπή, διαφήμιση, προώθηση ή άλλη

δράση ή σκοπό αυτής της εκδήλωσης και μόνον.

Συμφωνώ να συμμορφωθώ με όλους τους κανόνες και τις κατευθυντήριες οδηγίες του

Running Under The Moon και δεν θα καλύψω, τροποποιήσω ή να αναπαράξω τον αριθμό

συμμετοχής μου με οποιονδήποτε τρόπο. Η πράξη αυτή ενδέχεται να έχει άμεσο

αποκλεισμό μου από τον αγώνα ή και από μελλοντικές εκδηλώσεις.

Αναγνωρίζω ότι το παράβολο της συμμετοχής μου δεν επιστρέφεται,

συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου ακύρωσης του αγώνα και ότι η συμμετοχή μου

δεν είναι μεταβιβάσιμη σε άλλο άτομο. Συμφωνώ ότι δεν θα αιτηθώ μη χρέωση της

πιστωτικής/χρεωστικής μου κάρτας ή/και δεν θα αμφισβητήσω τη συναλλαγή που αφορά

τον αγώνα.

Εξουσιοδότηση για την εγγραφή και / ή να ενεργήσουμε ως αντιπρόσωπος.

Δηλώνω και εγγυούμαι στo Running Under The Moon και τους συνεργάτες του ότι έχω

πλήρη νομική εξουσιοδότηση για την ολοκλήρωση αυτής της εγγραφής

συμπεριλαμβανομένης πλήρης εξουσίας για χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής μου

κάρτας με την οποία θα χρεωθώ τα τέλη εγγραφής του συγκεκριμένου αγώνα .

Προχωρώντας με την εγγραφή στην εκδήλωση Running Under The Moon, συμφωνώ ότι οι

όροι της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζονται εξίσου σε μένα και σε τρίτους για τους

οποίους είμαι ή/ και ενεργώ ως αντιπρόσωπος.

[Περιορισμοί ηλικίας] Δηλώνω και εγγυούμαι ότι είμαι άνω των [ηλικιακό περιορισμό]

ετών. Καταλαβαίνω ότι για λόγους ασφαλείας το Running Under The Moon δεν μπορεί να

επιτρέψει στους συμμετέχοντες με μικρότερη ηλικία από [ηλικιακό περιορισμό για παιδιά]

χρόνων την συμμετοχή τους στον αγώνα.

[Πολιτική επιστροφής χρημάτων] Αναγνωρίζω ότι το παράβολο συμμετοχής μου δεν

επιστρέφεται, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου ακύρωσης του αγώνα και ότι η

συμμετοχή μου δεν είναι μεταβιβάσιμη σε άλλο άτομο.

Aποποίηση ευθύνης

Χρυσός Χορηγός